MIGA

�İnvestisiya zəmanəti üzrə çoxtərəfli agentlik� Dünya Bankının qrupuna aiddir. O inkişafda olan ölkələrə şəxsi xarici investisiyaların verilməsi prosedurasının asanlaşdırılması üçün yaradılmışdır. Agentlik inkişaf etməkdə olan ölkələrə vəsait ayıran özəl xarici investorlara zəmanət verir, investisiyalar (sığorta) üzrə əsas siyasi risklərə (investisiyaların köçürülməsinə qadağan, ekspropriasiya, müharibələr və ya vətəndaş qarşıdurmalar) qarşı marketinqi təmin edir və investisiyaların cəlb edilməsi məsələləri üzrə hökumətə rəsmi olaraq kömək edir. İnvestisiyalar iqtisadiyyatın müxtəlif bölmələr üzrə bölüşdürülür.

http://www.miga.org

Ünvan: M.Mirqasımov 4 mənzil 42, Bakı, Azərbaycan, Tel./Faks: ( +994 12 ) 441 20 91

Email: azregion@gmail.com