Məktəblinin coğrafiya lüğəti

Məktəblinin coğrafiya lüğəti Çingiz Niyazi oğlu İsmaylov coğrafiya elmləri doktoru, professor
Yaqub Əli oğlu Qəribov
Coğrafiya elmləri namizədi

Ünvan: M.Mirqasımov 4 mənzil 42, Bakı, Azərbaycan, Tel./Faks: ( +994 12 ) 441 20 91

Email: azregion@gmail.com