ŞƏMSƏDDİN İNƏKİ

(1085-1165) – təbib. “Elmi-ədəb”də Kafiəddin Ömər məktəbinin tibb sahəsində davamçılarındandır. Təbib Şəmsəddin adı ilə məşhur…

YAVANI

Şamaxı r-nunun c.-ş. hissəsində dağ. Hün. 827 m. Azərbaycan dilində yavan sözü “quru”, “boş”, türk…

YUSİF MƏMMƏDƏLİYEV

Şamaxı r-nu Avaxıl i.ə.d.-də qəsəbə. Niyaldağ silsiləsinin Alçalı Pir yaylasında yerləşir. Bəzən Pirqulu dağını Alçalı…

FƏRİBÜRZ I

(? – təqr. 1096) – Şirvanşah [1063 – 96]. Salar ibn Yəzidin oğlu. Atasının sağlığından…